head-bg

  • /media/a3%20hd.png
Aug. 11, 2023
Olağan genel kurul toplantımızın, yasaların öngördüğü şekilde 10 Eylül 2023 tarihinde yapılmasına ve üyelerimize duyuruya çıkılmasına karar verilmiş olup ilgili duyuru aşağıdadır.
 
Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 10/09/2023 tarihinde, saat 14:00'de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 24/09/2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin resmi web sitemiz www.apsportif.com yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.
 
Gündem:
1) Açılış ve Yoklama
2) Saygı duruşu ve Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) 7405 sayılı spor yasasına uyum amaçlı tüzük değişikliğinin oylanması ve gerekli işlemlerin yapılarak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne sunulması
6) Yeni Yönetim Kurulu'nun seçimi ve Yönetim Kurulunun İbrası
7) Dernek Organlarının Seçilmesi ve Dernek Üyeliklerinin güncellenmesi
8) Daha önce yapılmış işbirliği protokollerinin işletilmeye devam edilmesi, antrenör ve sporcu lisanslarının çıkarılması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
9) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
10) Kapanış
 
Tüm üyelerimizi yukarıda belirlenen tarihlerde ve gündemle Olağan Genel Kurulumuzu yapmak üzere dernek merkezimizde hazır bulunmaya davet ediyoruz. 
 
Saygılarımızla
 
Ali Peçen Sportif Spor Kulübü Derneği
Son Maçlar
ABONE OL
Haberler ve ürünler hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen başvurunuz.