head-bg

  • /media/a4_XihYqPn.png
Feb. 10, 2021
Aralık 2020 tarihinde yapılması gerekli olan olağan genel kurul toplantımızı, yaşanan pandemi salgını sebebiyle yasaların öngördüğü şekilde 1 Mart 2021 tarihinde yapılmasına ve üyelerimize duyuruya çıkılmasına karar verilmiş olup ilgili duyuru aşağıdadır.
 
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 01/03/2021 tarihinde, saat 16:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 22/03/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin resmi web sitemiz www.apsportif.com yoluyla yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.
 
Gündem:
1) Açılış ve Yoklama
2) Saygı duruşu ve Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Daha önce yapılmış işbirliği protokollerinin işletilmeye devam edilmesi, antrenör ve sporcu lisanslarının çıkarılması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış
 
Tüm üyelerimizi yukarıda belirlenen tarihlerde ve gündemle Olağan Genel Kurulumuzu yapmak üzere dernek merkezimizde hazır bulunmaya davet ediyoruz. 
 
Saygılarımızla
 
Ali Peçen Sportif Spor Kulübü Derneği
Son Maçlar
ABONE OL
Haberler ve ürünler hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen başvurunuz.